ES projektas

UAB „Buhalterija LT“ diegia naujas informacines technologijas

Nuo 2022 m. kovo mėnesio UAB „Buhalterija LT“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Buhalterija LT“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1232.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu planuojama įdiegti elektroninę klientų savitarnos sistemą, kuri padidins paslaugų prieinamumą, patrauklumą, suteikimo greitį bei paklausą ir užtikrins šių paslaugų pardavimų ir pajamų didėjimą. UAB „Buhalterija LT“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. komercijos modelis COVID-19”. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: „UAB „Buhalterija LT“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB „Buhalterija LT“

Bendra projekto vertė: 59 500,00 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 44 625,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-03-18

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-03-16

Mūsų biuraiKur mus rasti
https://buhalterijalt.lt/wp-content/uploads/2020/06/skaidrus-zemelapis.jpg
SusipažinkimeSocialiniai tinklai
Susipažinkime! Daugiau apie mūsų įmonės gyvenimą ir darbą socialiniuose tinkluose.